Geschiedenis van de Televisie

De televisie is een van de belangrijkste amusementen van de 20ste eeuw. Lees hier meer over de geschiedenis van de televisie in Utrecht.

Read More

Geschiedenis van de Radio

De radio was voor lange tijd het populairste amusement van Utrecht. Lees hier hoe dat veranderde.

Read More

Geschiedenis van de Film

Lees op deze pagina de ontwikkelingen van de film in Utrecht. Ook wordt hier meerdere dingen over de bioscoop verteld.

Read More

De geschiedenis van film, radio en televisie in de stad Utrecht

Ruim honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste filmvoorstelling gehouden. In de jaren twintig deed de radio zijn intrede en in de jaren vijftig volgde de televisie. Deze audiovisuele massamedia hebben stormenderhand de maatschappij veroverd en zijn er niet meer weg te denken.
Van een integraal onderzoek naar de geschiedenis van de audiovisuele media in Nederland is nog geen sprake. De gang naar de bioscoop, de aanschaf van een radio- of televisietoestel, de voorkeur voor bepaalde films, radio- of televisieprogramma’s, hun invloed op het dagelijkse leven en op andere vormen van cultuur, hun slechte invloed of juist hun artistiek gehalte, de overheersing van buitenlandse mediaproducten: het zijn slechts enkele vragen waarnaar verder onderzoek dringend gewenst is.

Het Utrecht Project wil op systematische wijze de geschiedenis van film en bioscoop, van radio en televisie in ייn stad in kaart brengen. Een aantal kenmerken maakt Utrecht – vierde stad van het land – bij uitstek geschikt voor een dergelijk onderzoek: Nederlandse Spoorwegen, Jaarbeurs, Universiteit, sociale en politieke samenstelling.

Het Utrecht Project wordt uitgevoerd door de afstudeerrichting Film- en Televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Bert Hogenkamp (aangesloten bij UVA en de Amsterdamse Makelaars Vereniging).